fbpx

  Preverite aktualno akcijo, samo še do konca meseca!   

07 39 35 750 info@peci-keramika.si
Razvod toplega zraka za kamin
Razvod toplega zraka za kamin
Razvod toplega zraka za kamin

Razvod toplega zraka za kamin

Kamine lahko imenujemo tudi moderne priprave za ogrevanje, ker lahko ogrevajo s toplim zrakom moči 5.000 do 17.000 Kcal/h poleg prostora, v katerem je kamin, tudi sosednje prostore. Kamine z zračnim grelnikom lahko opremimo z ventilatorji, kapacitete 700 ali 900 m3/h, ki lahko s primernim razvodom toplega zraka ogrevajo več prostorov ali celo celotno stanovanjsko enoto, površine 80+150 m2.

Razvod zraka (Tehnični nasveti iz priročnikov za klimatizacijo in za termoventilacijo). Običajno se uporablja horizontalen razvod, z uvajanjem zraka vzporedno s stropom cca 2,50 m od tal, kar omogoča najboljše pogoje za razvod toplega zraka po prostoru. Ta način razvoda je zelo učinkovit, če dovodne zračne rešetke vstavimo na notranje stene stavbe in usmerimo dovodni zrak proti zunanjim hladnejšim stenam, še posebej, če so rešetke za povratni vod zraka spodaj, odstranimo sloj hladnega zraka pri tleh.

Dovodne rešetke – rešetke za povratni zrak in prehodne rešetke. Za dober izkoristek ogrevalne naprave je zelo pomembna pravilna medsebojna razporeditev rešetk za dovod, prehod in vračanje zraka.

Dovodne rešetke. Preko dovodnih rešetk dovajamo topel zrak v prostor. Svetujemo vgradnjo rešetk 20 – 30 cm pod stropom, tako preprečimo, da topli zrak ne piha neposredno na osebe v prostoru in omogočimo prost razvod zraka po prostoru. Istočasno dovedeni zrak vleče za seboj tudi zrak iz prostora, ki se postopno meša z dovedenim zrakom in zato ne povzroča neprijetnih zračnih tokov, usmerjenih na osebe. Zračni tok je treba pravilno usmeriti, da na svoji poti ne zadene ob stebre, spuščene strope ali tramove, ker bi usmerjen na omenjene ovire, lahko povzročil zgoraj omenjene neprijetnosti. Dimenzije zračnega dovoda (svetli presek) morajo biti v sorazmerju s kalorično močjo, potrebno za ogrevanje, in z izhodno hitrostjo toplega zraka ter jih je treba prilagoditi obliki prostora. Izogibajte se previsokim temperaturam dovedenega zraka (ne preko 60°C), ker visoka temperatura razslojuje zrak, ki ustvari tako imenovani efekt “rdečih ušes” zaradi preveč segretega zraka pod stropom in efekt “hladnih nog” zaradi hladne-ga zraka pri tleh.

Rešetke za povratni zrak iz prostora. Rešetke vgradite spodaj po možnosti na isti strani, kjer so dovodne rešetke V praksi predvidite vgradnjo rešetk v podnožje kamina, vendar primerno oddalje-ne od kurišča, v levo ali desno stransko oblogo kamina ali v neposredno bližino. POVRATNE REŠETKE čvrsto povežite s priloženimi gibljivimi aluminijastimi cevmi 14 cm na ohišje nosilca ventilatorja, ki je vgrajen pod nivojem kurišča.

Prehodne rešetke. Vgradite jih v notranja vrata med prostori (kadar ne puščate vrata stalno odprta), da omogočite povratek dovedenega toplega zraka iz najbolj oddaljenih prostorov do podnožja kamina – za ponoven ciklus preko ventilatorja, tako dosežete enakomeren razvod toplote do vseh prostorov.

Primer razvoda toplega zraka v več med seboj oddaljenih prostorih

BM = Dovodna rešetka pod stropom z zaporo in regulacijo zraka

GT = Rešetka za prehod zraka

A+B = DOVODI za povratek zraka iz prostorov z odprtinami ø 14 cm, vezani na ohišje ventilatorja s cevmi s fiksno rešetko ali brez rešetke, brez zapore.

C = Odprtina za dovod zunanjega zraka pod nivoje, kurišča, z rešetko s stalno odprtimi režami in mrežo proti insektom, z regulatorjem zraka, odprtina ø 15/20 cm, odvisno od modela kamina.

D = Topli zrak vodimo pod stropom s kanali iz pocinkane pločevine z notranjim svetlim presekom ø 25×20 cm do dolžine cca. 12 m. Kanale na zunanji strani izoliramo s stekleno volno debeline 2,5 cm ter jih po potrebi ustrezno zamaskiramo s tankimi mavčnimi ploščami.

Primeri razvoda toplega zraka v en sam prostor ali v več sosednjih prostorov poleg prostora, kjer je postavljen kamin.

Varianta z dvema sobama

Varianta s tremi sobamiKomentar k predlaganim rešitvam v slikah Fig. A in B:

Dovodne zračne rešetke

 • V teh primerih ni treba uporabljati kanale z velikimi preseki, zadošča že uporaba gibljive aluminijaste cevi 012 cm, vendar le do maksimalne dolžine 4+5 m.
 • V primeru kot na sliki Fig. A lahko dovodne zračene rešetke povežemo direktno nad kapo kamina in vodimo toploto v sobe 1 in 2.
 • V primeru kot na sliki Fig B vodimo zrak do posameznih dovodnih rešetk v sobah 1 in 2, medtem ko se prostor 3 ogreva neposredno s sevanjem iz kamina samega.

Rešetke za povratni zrak iz prostorov:

 •  V izvedbi kot na sliki Fig. A se lahko izognete zunanjemu dovodu zraka, v tem primeru je treba enega od dveh priključkov za povratni zrak “A in “B” na ohišju ventilatorja povezati z zunanjostjo. Tako dovajamo zrak, potreben za gorenje, preko priključka za povratni zrak prostora 1, kroženje povratnega zraka pa omogočimo s povratnim vodom “B”, ki je montiran v prostoru 2.
 • V izvedbi kot na sliki Fig B, kjer segrevamo več prostorov, vendar brez kanala za dovod toplega zraka v prostor 3, kjer je montiran kamin, je nujno narediti priključek “C” za dovod zunanjega zraka, potrebnega za zgorevanje, do niše pod kuriščem kamina. Priključke povratnega zraka na ohišju ventilatorja povežemo preko rešetke “B”‘ za prostor 1, ki je v sosednjem prostoru ob kaminu in preko rešetke na steni ‘A”, ta priključek za povratni zrak bo vračal tudi zrak iz prostora 2 skozi prehodno rešetko.

Nasveti za razvod zraka Iz opisanega sledi, da je najracionalnejši razvod zraka pri kaminih (glede na termotehnične pogoje) sistem z razvodom toplega zraka preko DOVODNIH REŠETK, nameščenih zgoraj in POVRATNIH REŠETK, ki so montirane pri tleh.

Prednosti razvoda toplega zraka z dovodom pod stropom Smotrn je razvod toplega zraka z dovodom pod stropom, zračni tok mora biti usmerjen od notranjosti proti hladnim zunanjim stenam, da zrak, ki potuje navzdol, prenaša toploto v prostor. Da dosežemo ugodno temperaturo po vsem prostoru, so potrebne velike količine toplega zraka s primerno temperaturo.

Slabosti razvoda toplega zraka z dovodom pri tleh Izvedbe s kanali majhnega preseka in z rešetkami za dovod toplega zraka pri tleh pripomorejo k zbiranju toplega zraka v plasteh pod stropom. Kanali z majhnim presekom namreč dovajajo manjše količine prekomerno segretega zraka.

Levo: Optimalna rešitev Desno: Neracionalna rešitev

Vgradnja: Praktični nasveti

Kanali za razvod toplega zraka

 1. Namestite kanale pod stropom ter jih izolirajte, predvsem začetni del. Kanale zamaskirajte npr. kot navidezne tramove z mavčnimi ploščami (s stekleno izolacijo in prevleko iz lesa), prepovedana je uporaba polistirola, ker sublimira.
 2. Brezpogojno se izogibajte izvedbam razvoda toplega zraka v podu ali v stenah; pri teh izvedbah je potrebno veliko časa, da segrejete same strukture, pre-den se prične ogrevati prostor.
 3. Naredite čim krajše povezave in priključke iz upogljivih alu-cevi l 4 cm z velikimi premeri, upor zraka skozi cev Alluflex je namreč 3 krat večji v primerjavi s kanalom iz pocinkane pločevine: (v prostoru dolžine 12 m lahko uporabite le cev dolžine 4 m).
 4. Izogibajte se neuravnoteženim izvedbam že v osnovi, kot so npr.: — ne priključite na daljši razvodni kanal dveh ali treh rešetk in na drugega krajšega eno samo rešetko Zrak se bo usmeril na najbližjo rešetko, tudi če zračni tok dušite.
 5. Dovodne rešetke namestite 2,50 : 2,70 m nad tlemi in usmerite tok zraka proti sredini prostora.
 6. Dovod zraka iz nižje montiranih dovodnih rešetk je nadležen za osebe v prostoru.
 7. Odsvetujemo dovod zraka skozi dovodne rešetke v isti prostor; v katerem je instaliran kamin. Temperatura se namreč poviša zaradi prenašanja toplote v prostor, ker že sam kamin seva toploto; vse na račun ostalih prostorov, ki jih ogrevate samo preko kanalov s prenosom toplote.
 8. Pri montaži kamina brez dovoda zunanjega zraka za zgorevanje (odprtina C) MORATE usmeriti dovodni kanal v prostor; v katerem je kamin. (BY-PASS zrak za gorenje).
 9. Za ogrevanje stanovanja 50+60 m2 na severu in stanovanja 70:80 m2 na jugu je smotrna uporaba kaminov na zrak.
 10. Pri izvedbah z razvodom zraka s kanali je vedno smotrna vgradnja avtomatske enote z ventilatorjem, kapacitete 900 m3/h. Enoto z ventilatorjem morate poganjati z največjo ali srednjo hitrostjo; pri najmanjši hitrosti izhaja iz najbolj oddaljene rešetke premalo zraka.
 11. Uporaba ventilatorja, kapacitete 700 m3/h je priporočljiva le za ogrevanje prostora, v katerem je postavljen kamin.

Priporočila za izvedbo kanalov pri kaminu

Izogibajte se prikazanim nepravilnim priključkom pri kaminu

Priključki na dovodne kanale za topli zrak pri kaminu

Priključek na enoten kanal pri kaminu z loputo za usmerjanje desno-levo, ki se uporablja za velike stanovanjske enote, s priklopom za predel stanovanja dan/noč

Priključki za zrak v podnožju kamina

Kroženje zraka

 1. Zrak, ki ga odvajamo v prostore, moramo vračati v izmenjevalnik toplote preko priključkov za povratni zrak na ohišju ventilatorja, ki je montiran v podnožje kamina.
 2. Kot vodilo za povratni zrak se uporabi hodnik kot tudi same sobe, vendar je treba vstaviti v vrata prehodne rešetke kjer to ni izvedljivo, morate nujno puščati vrata odprta.
 3. Izogibajte se širjenju neprijetnih vonjav, zato ni nikoli dovoljeno vračati zrak iz KUHINJE in KOPALNICE. V teh dveh prostorih morate narediti v steni odprtino z rešetko ali vstaviti v okno rešetko za iztiskanje zraka navzven. N.B. V prostore, iz katerih ne vračamo zraka nazaj, je potrebno dovajati topli zrak v večjih količinah (od 50 do 1 00%).
 4. Kamin, ki ogreva samo en prostor, zadovoljivo deluje tudi brez priključka C za zunanji zrak. Vendar je v tem primeru nujno, da povežete enega od priključkov A ali B z zunanjim zrakom, da dovajate zrak potreben za zgorevanje.
 5. Kamin s “profesionalnim” razvodom morate vedno opremiti s priključkom C za zunanji zrak za zgorevanje. Na sprednji strani kamina ni dovoljena vgradnja rešetk za kanale povratnih vodov zraka A in B iz prostorov, rešetke ali odprtine lahko izvedete le v levi ali desni stranici. Eventualno lahko uporabite en priključek za zajemanje zraka iz sosednjega prostora.
 6. Rešetko za dovod zunanjega zraka opremite z mrežo proti insektom in s premično zaporo (za vetrovne dneve).
 7. Dovodi za povratni zrak iz prostora so lahko tudi kot vidne odprtine, zamaskirajte jih na različne načine (niša za drva, odprtina pod klopjo itd.), odprtine v steni za povezave s sosednjimi prostori primerno estetsko zamaskirajte.
 8. V primerjavi z normalno potrebnimi dovodi je za kamine v kletnih prostorih ali v delno poglobljenih prostorih (taverna ali klet) vedno potrebno vgraditi kanal za dovod zunanjega zraka za zgorevanje z dvojnim svetlim presekom oziroma s ø16 / 18 cm.

Shema priključkov povratnega zraka na kamine

     

Članek je informativne narave zato si podjetje Peči keramika pridržuje pravice vnosa morebitnih napak in ažurnosti podatkov. Za natančne informacije mojstra in individualna vprašanja nas kontaktirajte na telefon ali mail. Veseli pa bomo tudi vašega osebnega obiska v našem salonu!

 

Vir besedila in slik: G. Giani in G. M. J. Lavarini. (1995). Vse, kar ste želeli vedeti o kaminih : ilustriran priročnik o kaminih. Milano: Di Baio.

<<< Nazaj na članke

Zakaj smo prava izbira?

Bogate izkušnje
Kvaliteta bivanja
V harmoniji z naravo
Strokovna pomoč