fbpx

  Preverite aktualno akcijo, samo še do konca meseca!   

07 39 35 750 info@peci-keramika.si
Lončena peč
Lončena peč
Lončena peč

Lončena peč

Katere vrste lončenih peči poznamo? Zunanji videz lončenih peči je večinoma enak: današnje lončene peči standardne izvedbe so si pogosto podobne kot jajce jajcu. Strokovnjak pa vendar razliko med pečmi opazi prej kot amater, ki ne ve, kakšna je notranja gradnja peči. V tem članku Vam bomo predstavili bistvene razlike med sodobnimi lončenimi pečmi in s skicami pojasnili notranjost lončenih peči.

Fizikalne osnove

Najprej moramo razložiti določene fizikalne zakone, po katerih deluje lončena peč in daje tako prijetno toploto v prostoru. Odkod torej večkrat poudarjena misel, da je lončena peč “duša prostora“?

Človeško telo samo daje toploto, ki je potrebna za življenje. Normalna temperatura človeškega telesa je 37°C. Ta prihaja po krvi do človekove kože, ki jo oddaja v okolico. Čim več človek telesno dela, več toplote ustvarja. Pri mirovanju se lahko zgodi, da ob neugodnih zunanjih vplivih, kot sta npr. mraz in veter, človeško telo odda več toplote, kot jo ustvari. Žilice se stisnejo, koža se skrči. V najbolj neugodnem primeru se začne telo tresti, s čimer ustvarja potrebno toploto. Človekovo telo odda v okolico za približno 100 vatov toplote na uro. Če je v prostoru dvajset ljudi, oddajajo na uro 2000 vatov toplote, kar pravzaprav ni malo.

Zanimivo je, kako človeško telo oddaja toploto. Podatki, ki jih navajamo, veljajo za prostor, v katerem je temperatura okrog 20°C:

 • na sevanje odpade 45 % toplote
 • na konvekcijo odpade 25 % toplote
 • z izdihavanjem oddamo 25 % toplote
 • z dihanjem oddamo 5 % toplote.

Pri idealni temperaturi (18 do 20°C) ustvari človeško telo toliko toplote, kolikor jo potrebuje in brez škode odda v okolico. Ker pa so povprečne vremenske razmere pri nas dokaj neugodne, idealne so samo nekaj poletnih mesecev, mora človeško telo dobiti manjkajočo toploto od zunaj z ogrevanjem.

Kako in v kakšni obliki bo telo dobilo dodatno toploto? Najugodnejše je tisto zunanje ogrevanje, ki ima podobno »obratovanje« kot naše telo. Ogrevanje naj bo torej tako, da velik del toplote nastaja s sevanjem. Tako ogrevanje pa že dolgo poznamo: to je ogrevanje z lončeno pečjo.

Kaj je posebnost lončene peči? Postavimo jo ob notranjo steno tako, da lahko vse zunanje stene čim bolje ogreva. Pečnice so vroče, temperatura na njih je do 150°C.

Kaj je posebnost sevanja? Sevanje, ki ga oddaja vroča lončena peč, je usmerjeno, kar pomeni, da je podobno sončnemu sevanju. Zadene ob zunanjo steno in ogreje njeno površino, tako da tudi ta izžareva toploto. Ob tem se segreva tudi notranja stena, s tem pa se povečuje ogrevna ploskev.

Žarilno toploto sprejemajo samo trdna telesa, ne pa tudi plini; zrak torej ostane hladen. Ta pojav ima naslednjo prednost: ker ostane zrak hladen, ni konvekcije, brez konvekcije pa se ne morejo premikati prašni delci v zraku. Majhen del konvekcije je le na površini pečnic. Kljub temu je v prostorih, ki jih ogrevamo z lončenimi pečmi, manj prahu kot pri drugih sistemih ogrevanja. Posebna prednost je hladen zrak v prostoru. To omogoča lažje izločanje vlažnega zraka, ki ga izdihavamo. Optimalna relativna vlaga zraka v ogrevanem prostoru naj bo med 40 in 60 odstotki. Prevlažen ali presuh zrak škodujeta tako dobremu telesnemu počutju kot zdravju.

Prednost pečnice same je, da se na njej ne moremo opeči. Če se dotaknemo na 150°C segretega likalnika, bomo dobili opekline. To se pri pečnici ne zgodi. Je sicer zelo vroča, ne bomo pa se opekli. Zakaj? Pečnice so iz žgane gline, ki ima majhno prevodnost toplote. Če položimo roko na pečnico, ji odvzamemo le malo toplote, ki se hitro ohladi. Ker pa je prevodnost toplote v pečnici majhna, iz notranjosti pride le malo toplote na površino.

Kako deluje lončena peč?

Postopek je vedno enak: zgorevajo drva, briketi ali peleti; nastaja toplota, ki jo lončena peč oddaja v kurišču in plinskih (dimnih) kanalih; toplota prehaja skoz šamotno oblogo do pečnic in jih ogreva; pečnice pa ogrevajo prostor. Vprašajmo se, v kakšnem tipu lončene peči bo izgorevanje najboljše, s tem pa dobro tudi ogrevanje. Na to vprašanje žal ne moremo odgovoriti na splošno; odgovorov je zelo veliko.

Načini gradnje lončenih peči

Razpredelnica 1: Vrste lončenih peči

V razpredelnici 1 je podrobna delitev različnih načinov gradnje. Najprej pojasnimo pojme »težek«, »srednje težek« in »lahek«. Ti pojmi se nanašajo na debelino notranje obzidave lončene peči. Čim debelejša je obzidava s šamotnimi ali opečnimi zidaki v lončeni peči, tem težja je peč, seveda glede na njeno  dejansko  maso. Čim težja je obzidava lončene peči, tem teže se segreje. Seveda pa se tudi zelo počasi ohladi in je lončena peč topla še potem, ko nehamo kuriti. Nasprotno pa deluje tenka obzidava takole: lončena peč se hitro segreje, pa tudi ohladi, akumulacija toplote je majhna.

Pojasnilo k razpredelnici 1: k lahkim izvedbam prištevamo toplozračne, žarilne in druge lončene peči. Žarilne peči niso več pogoste, zato jih ne bomo podrobneje obravnavali. »Druge« lončene peči so kombinacija lončenega plašča z električno ogrevalno mrežo (primerjaj električne termoakumulacijske peči!). Nekatere peči imajo v lončenem plašču cevi, skozi katere teče topla voda iz centralnega ogrevanja. Oboje teh peči se na zunaj prav nič ne razlikujejo. V današnjem času je najpogostejša toplozračna peč. Bistveno pri tej peči je, da segreva zrak. Težke ali srednje težke lončene peči ločimo v glavnem na peči na drva in peči na premog. Seveda je stroga delitev težka, ker imamo pogosto opraviti s pečmi na obe gorivi. Slednji tip lončenih peči je najpogostejši, o njem bomo največ govorili.

Slika 1: Z lončeno pečjo lahko ogrevamo na dva različna načina: 1 dimnik, 2 zrak, ki ga potrebujemo za zgorevanje, 3 zrak, ki kroži, 4 dimna cev, 5 pot dimnih plinov, kanal za dovod zraka, 7 vložek za ogrevanje, 8 prehodna cev (na sliki ni vidna), 9 mrzel zrak, 10 topel zrak.

Na sliki 1 vidimo delovanje dveh osnovnih tipov peči: običajne in toplozračne.

Običajna peč dobiva zrak za zgorevanje (2) skozi odprtine v vratcih kurišča in prostora za pepel. Dimni plini uhajajo skoz dimno cev v dimnik (1). Puščice kažejo smer sevanja peči. Črtkane črte ponazarjajo konvekcijo (kroženje zraka) v prostoru.

Drugače je pri toplozračni peči: zrak, ki ga potrebujemo pri gorenju, prihaja po posebnem kanalu (2) v litoželezni vložek (9). Dimni plini uhajajo v dimnik (1) po kovinskih ali lončenih ceveh skozi ogrevalno komoro. Sevanje je označeno s puščicami.

Na sliki vidimo, da je v drugem primeru konvekcija drugačna: notranji krog kaže kroženje zraka, ki se ogreje na pečnicah, zunanji krog pa kroženje zraka zaradi zgorevanja. Hladen zrak vstopa v peč na spodnji strani (9), se segreje na vložku (7) in izhaja na zgornjem robu peči (8). Jasno je, da je v drugem primeru kroženje zraka intenzivnejše kot v prvem. Vse vrednosti v razpredelnicah so samo informativne; odvisne so od različnih vplivov, kot je npr. temperatura pečnic.

Stene lončenih peči

Kot smo že povedali, ločimo težko, srednje težko in lahko izvedbo lončene peči. Pri tem je odločilno število in debelina šamotnih zidakov in plošč, ki jih vgradimo v peč. Na sliki 2 so primeri pečnega plašča (kurišče je pri tem izvzeto):

a) zelo lahka izvedba je samo iz pečnic, ki niso zapolnjene. Z zapolnitvijo razumemo zapolnitev vdolbin v pečnici, ki so označene s črtkano črto. Debelina stene je odvisna od vrste pečnic in znaša od 1,5 do 2 cm.

b) lahka izvedba: pečnice so zapolnjene s šamotnimi ploščami ali ustrezno debelo opeko. Celotna debelina stene je 5 cm.

c) srednje težka izvedba: zapolnjene pečnice odebelimo s šamotnimi ploščami, debelimi približno 2 cm. Celotna debelina stene je 7 cm.

č) težka izvedba: zapolnjene pečnice odebelimo s šamotnimi ploščami, debelimi najmanj 5 cm. Plošče so lahko tudi debelejše, vendar s tem zmanjšamo notranjo prostornino, prehod plinov je počasnejši. Vedeti moramo tudi, da ca. 10 cm debela stena tehta skoraj 200 kg/m2.

Slika 2: Vrste pečnic.

Zasnova običajne lončene peči

Na sliki 3 je shematični prikaz preproste lončene peči. Na nosilno konstrukcijo postavimo ploščo iz kamna ali pločevine, nanjo pa podstavek lončene peči. Podstavek je lahko kovinski ali iz keramičnih elementov. Med stenami lončene peči (4) so kurišče, prostor za pepel in dimni kanali.

Pečnice na notranji strani obzidamo s šamotnimi elementi (šrafirane ploskve). Pot plinov iz kurišča označuje črtkana črta (11). Notranje kanale za dimne pline izdelamo s šamotnimi elementi. Plini se dvigajo in padajo po navpičnih kanalih (12), ob zaključku pa je dimni kanal vodoraven (13) in plini skozi priključek (15) uhajajo v dimnik.

Na dnu navpičnih kanalov se nabirajo saje, zato je tu čistilna odprtina (7). Na spodnji strani kurišča je rešetka, pod njo pa posoda za pepel (10).

Ugotovili smo, da lončena peč na poseben način vpliva na človekovo počutje. Vprašajmo se, kaj je bistveno pri odločitvi za določeno vrsto peči. V razpredelnici 2 je nekaj podatkov, ki vplivajo na odločitev. Naj vam pomagamo s primerom. Na vprašanje, kako bomo kurili, je več odgovorov. Poiščite tistega, ki vam najbolje ustreza. Na ta način poiščite odgovore tudi na naslednja vprašanja. Končno odločitev najdete v spodnjem diagramu.

Razpredelnica 2: Lastnosti, ki vplivajo na izbor najugodnejše peči.

Ob tem razmišljanju pridemo do peči z naslednjimi lastnostmi:

 1. Dodatno ogrevanje.
 2. Ogrevali bomo en sam prostor.
 3. Peč lahko zakurimo ob katerem koli času, zato izberemo težko peč.
 4. Predvidevamo mešano gorivo.
 5. Dolaganje kuriva nas ne moti.
 6. Peč naj po možnosti ogreva zrak in vodo.

 

Lončena peč na drva

Je posebna vrsta lončene peči. Ima enak videz kot običajna lončena peč, le notranjost je modernejša (slika  4).

Slika 4: Lončena peč na drva: 1 temelj, 2 podložna plošča, 3 kovinski podstavek, 4 kurišče, 5 vratca kurišča, 6 kotanja za pepel, 7 šamotna plošča, 8 plašč iz pečnic, 9 ležeč dimni kanal, 10 priključek za dimno cev.

Veliko kurišče (4) omejuje na zgornji strani šamotna plošča. Peč nima niti rešetke niti prostora za pepel, ker nista potrebna, saj les, s katerim kurimo, gori na ravni ploskvi bolje kot na rešetki. Zunanje stene peči so podobne onim pri običajni lončeni peči. Dimni plini uhajajo iz kurišča v zgornje dele peči (9). V zadnjem od treh prekatov je priključek v dimnik (10).

Štedilnik iz pečnic

Posebnost je štedilnik iz pečnic. V prejšnjih časih so pogosto uporabljali take štedilnike, pozneje so bili nekoliko pozabljeni, danes pa jih delajo vse pogosteje, največ zaradi želje po ohranjanju stare dediščine.

Slika 5: Štedilnik iz pečnic, delovanje in deli: 1 kurišče, 2, 3 in 4 dimni kanali ob pekaču, 5 in 6 ležeči dimni kanali, 7 priključek za dimno cev, 8 pekač, 9 kotliček za vodo, 10 plašč iz pečnic, 11 pepelnik, 12 jeklena plošča; šrafirane ploskve so šamotne plošče.

Na sliki 5 je zgoraj shema konstrukcije štedilnika, spodnja slika pa prikazuje kombinacijo štedilnika in peči. Shema: Iz kurišča (1) uhajajo dimni plini skozi dimni kanal 2 in 3 ob pekaču (8) v kanal 4. Ob tej poti je tudi pločevinast kotliček za vodo (9). Skozi prekata 5 in 6 uhajajo dimni plini v priključek na dimnik (7). Pod kuriščem je prostor za pepel (11). Štedilnik je pokrit z masivno železno ploščo (12), v kateri so pogosto železni obroči, ki jih lahko snamemo. Podobno je izdelan tudi štedilnik v kombinaciji s pečjo.

Lončena peč s toplim zrakom

Na sliki 6 je prerez lončene peči s toplim zrakom. Običajno dvignemo peč nekoliko nad pod, da dobimo potrebne kanale za dovod svežega zraka. Zgradimo jo takole:

Podstavek s kanali za dovod svežega zraka zidamo ali pa ga izdelamo z jeklenimi kotnimi profili. Na podstavek zidamo plašč peči (11). Zgornjo ploščo in venec bomo izdelali pozneje ( 12). Odprtino v dimniku za priključek dimne cevi izdelamo ob zidanju plašča. Steno ob dimniku izoliramo. Grelnik (2) je kovinski ali pa ga izdelamo iz šamotne opeke in ga postavimo na kovinski podstavek. Ob tem naredimo še priključno cev za dimnik (6).

Slika 6: Lončena peč s toplim zrakom: 1 kurišče, 2 grelni vložek, 3, 4 in 5 dimni kanali, 6 dimna cev, 7 dimnik, 8 vratca kurišča, 9 vratca pepelnika, 11 plašč iz pečnic, 12 venec s krovno ploščo, 13 mrzel zrak, 14 zrak za zgorevanje. 15 topel zrak, 16 toplotna izolacija, 17 mreža na regi za topel zrak.

Sedaj postavimo kurišče (1) na podstavek in ga s cevjo 3 povežemo z grelnikom.

Na zadnjo vrsto pečnic pritrdimo jekleno ogrodje in ga ovijamo z aluminijasto folijo. Z notranje strani obložimo ogrodje s šamotnimi ploščami, ki so idealno ležišče za krovno ploščo. Pritrdimo še pokrove na kanale za topel zrak (17) in vratca.

Lončena peč deluje takole: dimni plini uhajajo iz kurišča po kanalu 3 v grelnik s kanalom 4 in 5 in po kanalu 6 v dimnik.

Stene kurišča se segrejejo na ca. 300°C in ogrevajo notranjo i;tian sten v peči. Ta se segreje na ca. 80 do 100°C, kar daje na zunanji strani pečnic temperaturo ca. 50°C.

Mrzel zrak, ki ga dovajamo v peč (13), se dviga ob kurišču in grelniku, se ogreva ter uhaja skoz odprtine za topel zrak.

Pomanjkljivost: Na stenah kurišča in grelnika se lahko nabira plah, ki ob izgorevanju tli in povzroča neprijeten vonj.

Na sliki 7 je pogled na lončeno peč s toplim zrakom od spredaj. Posebnost lončene peči je, da vstavimo med pečnice in šamotno oblogo električno grelno mrežo, s katero lahko v prehodnem obdobju ogrevamo stene lončene peči.

Slika 7: Prerez lončene peči s toplim zrakom in z dodatnim električnim ogrevanjem.

Prednosti ogrevanja z lončenimi pečmi

 1. Ne glede na vrsto goriva moramo pri zgorevanju dovajati v peč ustrezno količino zraka. Ob stalnem zgorevanju porabi lončena peč v enem dnevu tudi štirikratno količino zraka v prostoru, kar pomeni, da se zrak v prostoru stalno obnavlja. Zato moramo v prostor nenehno dovajati svež zrak. Ker so v današnjem času okna in vrata zelo tesna, moramo predvideti posebne kanale za dovod zraka.
 2. Z zrakom uhajajo skozi peč v dimnik prah, ogljikov oksid, smrad ipd. Zadnji poskusi kažejo, da se z menjavo zraka v prostoru zmanjšuje tudi radioaktivnost, najpogosteje posledica radioaktivnega radona, ki ga oddajajo različni materiali.
 3. Lončena Peč oddaja toploto, ki ustreza človeškemu organizmu in jo ta najbolje sprejema.
 4. S pečjo lahko dosežemo optimalno oddajo toplote v določenem času.
 5. Ogrevanje z lončeno pečjo ni vezano na kritične vire energije, npr. na električni tok.

 

 

Članek je informativne narave zato si podjetje Peči keramika pridržuje pravice vnosa morebitnih napak in ažurnosti podatkov. Za natančne informacije mojstra in individualna vprašanja nas kontaktirajte na telefon ali mail. Veseli pa bomo tudi vašega osebnega obiska v našem salonu!

Viri besedila in slik: Schiffer H.J. in M. Rascher. prevedel D. Žitnik. (1989). Kamini in lončene peči. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

<<< Nazaj na članke

Zakaj smo prava izbira?

Bogate izkušnje
Kvaliteta bivanja
V harmoniji z naravo
Strokovna pomoč