fbpx

  Preverite aktualno akcijo, samo še do konca meseca!   

07 39 35 750 info@peci-keramika.si
Kako postaviti lončeno peč?
Kako postaviti lončeno peč?
Kako postaviti lončeno peč?
Kako postaviti lončeno peč?

Kako postaviti lončeno peč?

Vsaka peč, posebno pa težka zidana lončena peč, potrebuje nosilno podlago. Lončena peč mora biti stabilna in se ne sme premikati, sicer lahko nastanejo v plašču lončene peči razpoke, skozi katere lahko uhajajo plini v prostor.

Sodobna lončena peč

Katera podlaga je najboljša za lončeno peč?

Srednje težka lončena peč moči ca. 4 kW ima maso 700 do 800 kg. Za betonski pod ali armiranobetonsko stropno ploščo tako breme ni problematično, zato ne potrebujemo kakega posebnega temelja. Vedeti pa moramo:

  • pod lončeno pečjo ne smemo položiti inštalacije talnega ogrevanja;
  • pod lončeno pečjo in na hrbtni strani peči (če je prislonjena na zid) ne smemo položiti električne inštalacije.

V novih gradnjah lahko postavimo lončeno peč neposredno na armiranobetonsko stropno ploščo in ne potrebujemo cementne prevleke. V starih hišah pa moramo podstavek peči postaviti na cementno prevleko, ki mora biti vsaj 6 cm debela, da bo dovolj nosilna (sl. 82).

Slika 82: Podstavek na plavajoči cementni prevleki na masivnem stropu.

 

Pogosto delamo tudi takole: na masivno stropno ploščo položimo lesen pod na legicah. Legice položimo prosto ali pa jih z jeklenimi žeblji pritrdimo na betonsko podlago. Taka izvedba iz požarnovarnostnih razlogov ni pravilna. Podstavek lončene peči vsekakor moramo postaviti neposredno na masivno podlago (sl. 83).

Slika 83: Podstavek in temelj neposredno na masivnem stropu. Pri izvedbi prihranimo del lesenega poda.

Naslednja možnost je tudi tale: svetujemo, da odstranite talno oblogo in jo tam, kjer je nevarnost ognja, nadomestite s pločevino. Še bolje bo, če položite keramične ploščice. Težje je postaviti lončeno peč na lesen strop. Najprej moramo ugotoviti, kako so položeni stropniki. Na slikah 84, 85 in 86 je nekaj primerov.

Lončena peč

Na sliki 84 je najboljši primer: peč leži na najmanj dveh stropnikih. Najslabši primer je na sliki 85. Tudi če je lončena peč lahka in stropnik stabilen, peč lahko stisne nasutje. Tega pa v nobenem primeru ne smemo dovoliti, ker se lončena peč lahko poškoduje.

 

Na sliki 86 je najpriporočljivejši primer. Lončeno peč postavimo na podest. Stropnike podpremo z jeklenim ali lesenim prečnim nosilcem. Prečnih nosilcev je seveda lahko več, dva ali trije, če je lončena peč težka. Seveda pa je treba paziti na to, da z nosilci zmanjšamo uporabno višino v spodnjem prostoru, kar je lahko zelo neprijetno.

 Temelj na lesenem stropu za lončeno peč

Pogoj za vsako rešitev je, da je lesen strop dovolj ohranjen in dovolj nosilen. Na lesenem stropu lahko postavimo stalno ognjišče na 50 mm debelo podlago iz betona, ploščic ali kamnitih plošč z eno ali dvema legama strešne lepenke, PVC folije ali podobno. Poznamo več izvedb.

Slika 87 in 88: Temelj na lesenem stropu: 1 plašč iz pečnic, 2 podstavek, 3 stropniki, 4 nasutje v lesenem stropu, 5 nasipni opaž, 6 štukaturni opaž, 7 štukaturni omet ali podobno, 8 letve, 9 izolacija z mineralno volno, 10 betonska ali kamnita plošča, debela vsaj 50 mm, 11 lesen ploh, debel vsaj 50 mm, 12 zgornji rob lesenega poda, 13 temelj iz betona ali lahkih betonskih plošč, armi-ran, 14 star lesen pod, 15 zvočna izolacija, 16 lesen ploh, višina je odvisna od višine podesta, 17 iverna plošča, debela 22 mm, 18 talna obloga, npr. preproga.

 

Poglobitev (sl. 87). Stropniki morajo biti močni, da lahko prevzamejo dodatno obtežbo. Najprej določimo velikost kamnite ali betonske plošče (10); na tem delu odstranimo lesen pod (12). Pokaže se konstrukcija lesenega stropa: dva stropnika in nasutje (3 in 4). Sedaj med oba stropnika položimo vsaj 50 mm debele plohe, kot kaže slika (11). Nanje bomo položili betonsko ali kamnito ploščo, na kateri naredimo podstavek lončene peči.

Podest (sl. 88). Temelj za lončeno peč postavimo na pod (14). Najprej položimo na lesen pod lego strešne lepenke, nanjo postavimo ploščo iz betona ali kamna, lahko pa izdelamo tudi ploščo iz lahkega betona (plošče siporex). Plošča naj bo debela vsaj 50 mm (v našem primeru je debela 100 mm). Če nas moti stopnica v prostoru, lahko celoten pod dvignemo na novo višino (elementi 15 do 18 na sliki 88).

Menjalnik (sl. 89). Stropniki morajo biti dovolj močni, ker jih z menjalnikom oslabimo. Menjalnik postavimo med stropnike, vzporedno z zidom, pod sprednji rob temelja.

Konzole (sl. 90). Če so stropniki prešibki, lahko vgradimo med stropnike jeklene konzole. Velikost jeklenega profila za konzolo določimo iz standardnih podatkov, lahko uporabimo valjane ali HOP profile. Ker bomo čez konzole položili temelj, moramo zgornji rob konzole vsaj za 50 mm poglobiti pod lesen pod. Konzole moramo vsidrati v zid najmanj 120 mm globoko. Najbolje je, da v ležišču na jeklene konzole privarimo jeklene ploščice. Ležišča v zidu zapolnimo z betonom, ki ga naredimo z drobnim mineralnim agregatom. Če smo v dvomih, se posvetujmo s statikom.

Lončena peč

Podstavek lončene peči

Podstavek postavimo na temelj ali podest. Na masivno stropno ploščo ga lahko postavimo neposredno. Sami se odločimo, ali bomo podstavek položili na temelje, ki so že obloženi s ploščicami, ali pa bomo najprej naredili podstavek, nato pa temelj obložili s ploščicami. Podstavek lahko izdelamo s kamnitimi bloki ali z bloki iz plinastega betona, pomembno je, da so dovolj močni.

Slika 89: Temelj leži po celotni širini na menjalniku. Srednji stropnik med točkama x in y v celoti odstranimo. Pred delom se posvetujte s tesarjem!

Slika 90: Temelj na konzolah. Če so stropniki prešibki, vgradimo dovolj močne jeklene T-nosilce. V ležišča jeklenih nosilcev privarimo jeklene plošče. Srednji stropnik izrežemo v višini temelja ali pa ga v celoti odstranimo na delu temelja in vgradimo menjalnik.

Mere podstavka lončene peči

Podstavek je lahko iste širine in globine kot peč ali pa nekoliko večji. Podstavek iste velikosti kot lončena peč (primer 1) daje po videzu nekoliko manjšo peč, širši podstavek (primer 2) pa naredi lončeno peč nekoliko masivnejšo in prijetnejšo na pogled.

Slika 91 Temelj iz lahkih betonskih plošč s keramično oblogo in podstavkom. Slika 92 Mere podstavka iz lahkih betonskih blokov s kamnitimi ploščami. Slika 93 Pogled na podstavek s strani.

Primer 1: Optično ločimo peč od podstavka z vencem pečnic. Brez tega lahko lončena peč deluje nekoliko dolgočasno.

Primer 2: Zgornji rob podstavka lahko obložimo s keramičnimi ploščicami ali s ploščicami iz klinkerja. Podstavek na sliki 91 ima naslednje mere: širina 116 cm, globina 70 cm, višina 46 cm. V te mere je že vključen venec iz klinkerja. Temelj ima tlorisne mere 190 x 100 cm. Mere smo izbrali po lastni zamisli; paziti moramo, da je pred vratci za kurišče vsaj 50 cm široka negorljiva talna obloga. Tudi mere loka v podstavku izberemo po lastni zamisli (slika 92). V stranskem pogledu (slika 93) opazimo, da imajo zgornji bloki podstavka izreze. Vanje postavimo kamnite plošče, ki v sredini leže na jeklenem T-nosilcu. Nosilec leži na stranskih stenah in sega čez zgornji rob plošče. Stike med kamni zapolnimo s cementno malto v razmerju 1:3. Še preden zapolnimo stike, lahko izdelamo venec na podstavku. Ob koncu izdelamo še cementno prevleko na kamnitih ploščah. Zdaj imamo popolnoma ravno ploskev podstavka. Po nekaj dneh lahko nadaljujemo z delom.

Slika 94: Obok iz polnih zidakov. Slika 95: Šablona za izdelavo masivnega oboka.

Mere A in B. A je koristna globina pod obokom, B je debelina podstavka ob zidu. Če želimo večjo globino, lahko opustimo podstavek ob zidu, predvidimo pa še en jeklen nosilec, ki bo prevzel obtežitev lončene peči. Največkrat zadošča globina 55 cm, da vanjo spravimo polena. Za pokrov podstavka lahko namesto kamnitih plošč uporabimo vsaj 10 cm debele plošče iz penastega betona. Uporabimo tudi šamotne plošče debeline najmanj 5 cm. Šamotna plošča mora imeti v ležiščih vsaj 5 mm široko dilatacijsko rego, sicer pri raztezanju poškoduje podstavek. Lok v podstavku naredimo iz klinkerja ali naravnega kamna (slika 94). Stike med elementi loka zapolnimo s polnilno malto. Lok zidamo s pomočjo lesene šablone (slika 95).

Rešetka, kurišče in dimni kanali lončene peči

Notranja izdelava lončene peči je še bolj pomembna kot njen zunanji videz. Pravilno usmerjeni in izdelani notranji deli zagotavljajo pravilno delovanje lončene peči. Med te dele spadajo med drugim tudi rešetka, kurišče in dimni kanali.

Rešetka lončene peči

Na rešetko naložimo potrebno količino goriva, skoznjo prihaja za zgorevanje potrebna količina zraka, skoznjo tudi padajo nezgoreli ostanki goriva v prostor za pepel. Je najbolj obremenjen element lončene peči. Poznamo dve izvedbi rešetk: trdno in pomično. V lončenih pečeh uporabljamo zvečine trdne rešetke, zato jih bomo v nadaljevanju opisali. Velikost rešetke je osnova za izračun celotne notranjosti lončene peči, zato jo moramo skrbno določiti. V prvi vrsti je odvisna od vrste goriva. Če ogrevamo peč z lesom, določimo velikost rešetke z obrazcem:

 

velikost rešetke = ogrevalna površina / 150

 

Vsako gorivo sprošča pri zgorevanju samo po sebi nekaj kisika. Les ima kisika nekoliko več, dovajamo ga manj, zato je pri mešani kurjavi rešetka lahko manjša.

Slika 96: Vratca za pepelnik postavimo najprej samo začasno.

Izmera rešetke lončene peči

Ostanimo pri našem primeru, ko potrebujemo lončeno peč s 3,8 m² ogrevalne površine. Ob mešani kurjavi potrebujemo takole rešetko: 3,8 x 10000/150  = 38000/150  = 250 cm²   Vedeti moramo, da je dovod svežega zraka odvisen tudi od vleka dimnika. Če dimnik slabo vleče, vzamemo nekoliko večjo rešetko, če pa je vlek močen, je lahko rešetka za eno stopnjo manjša. Nekaj podatkov je v razpredelnici.

V našem primeru sodi izračunana rešetka med obe manjši vrednosti v razpredelnici. Če upoštevamo srednji vlek dimnika, bomo izbrali rešetko v velikosti 280 cm². Doslej nismo upoštevali ogrevanja s toplo vodo iz lončene peči. Ta odvzame lončeni peči toploto, kar moramo upoštevati pri določanju ogrevalne površine. Ker nimamo natančnega računa za izmenjevalec toplote v lončeni peči, v tem primeru povečamo rešetko za ca. 25 odstotkov. Kaj se zgodi, če rešetko napačno izmerimo?

— Prevelika rešetka vpliva na pomanjkljivo zgorevanje. V lončeno peč prihaja preveč svežega zraka in dimni plini se hitro ohlajajo.

— Pri premajhni rešetki je zgorevanje slabo, ker je premalo svežega zraka; zato ne dosežemo visokih temperatur.

Slika 97: Pogled na pepelnik in pečnice od znotraj.

V obeh primerih ostaja v dimnih kanalih in dimniku mnogo saj. Vedeti moramo še to, da so hladni dimni plini v določenih razmerah zelo neprijetni.

Slika 98: Pravilen in napačen položaj rešetke: rešetko postavimo tako, da lahko ogorki padajo skoznjo v pepelnik.

Na kaj moramo paziti pri vgrajevanju rešetke?

 Litoželezna rešetka je močno obremenjena: na zgornji strani žari, s spodnje strani pa kroži sorazmerno hladen zrak. Razumljivo je, da pri izredno visokih temperaturnih razlikah v materialu nastanejo velike napetosti, ki lahko povzroče tudi lome. Če rešetka poči, se ne vznemirjajte, kajti to ni niti nevarno niti škodljivo. Rešetki moramo omogočiti raztezanje in krčenje v obeh smereh. V ležišču pustimo na vseh robovih 5 mm široko rego. Nikakor pa ne smemo hladne rešetke trdno vpeti v ležišče!

Na sliki 98 je pravilna lega rešetke. Če jo obrnemo narobe, lahko pepel zapre rege. Do plamena prihaja vse manj zraka, ogenj se zaduši, nastajajo škodljivi plini. Zato pazimo, da rešetko pravilno obrnemo. Zgornji rob rešetke naj bo 60 mm niže od spodnjega roba vratc kurišča. Tako preprečimo, da bi se ob gorenju vratca preveč segrela.

Rešetko lahko postavimo tudi na litoželezne palice z okroglim ali trikotnim prerezom (slika 99).

Slika 99: Ležišče rešetke je lahko ravna ploskev, lahko pa jo postavimo tudi na okrogle ali trikotne palice. V vsakem primeru pa jo moramo obrniti na pravo stran in zagotoviti zadostne dilatacijske rege.

Prostor za pepel v lončeni peči (pepelnik)

Ta ni nikoli prevelik. Kdo pa si želi vsak dan čistiti pepel? Običajno določimo mere prostora za pepel po merah kurišča in rešetke, vendar to ni nujno. Pomembno je le, da mere ustrezajo normiranim meram pečnic. In še eno opozorilo: od dna pepelnika do spodnjega roba rešetke naj bo najmanj

 

Slika 100: Zelo visoko kurišče daje najboljše in najbolj gospodarno zgorevanje. V tem primeru moramo vgraditi pepelnik v podstavek, če želimo imeti nizko peč. Pepelnik obložimo s šamotnimi ploščami.

Slika 101: Prostor za pepel lahko uredimo v kleti; s pečjo ga povežemo z jaškom. Svež zrak prihaja v peč neposredno iz prostora s pečjo ali pa skoz jašek za pepel.

 

Vse potrebne materiale in pripomočke za gradnjo lončene peči lahko kupite pri nas, v naši prodajalni Peči keramika, v Novem mestu.

Kljub vsemu napisanemu, je lončena peč kritični objekt kar se tiče varnosti. Če kateri od korakov ni pravilno ali dovolj natančno narejen, lahko pride do napak pri vgradnji in posledično v najslabšem primeru do požara. Pečarji iz Peči-keramika imajo vrsto letne izkušnje in se redno izobražujejo, da so na tekočem z vsemi standardi in najnovejšimi tehnologijami na področju gradnje lončenih peči. Le tako izobražen pečar vam lahko naredi vrhunsko lončeno peč. Da bo vaša lončena peč brezhiben in kakovosten izdelek, s katerim boste zadovoljni, in vam bo služila leta, nas kontaktirajte ali nas obiščite v salonu Peči-keramika v Novem mestu.

 

Članek je informativne narave zato si podjetje Peči keramika pridržuje pravice vnosa morebitnih napak in ažurnosti podatkov.

Viri besedila in slik: Schiffer H.J. in M. Rascher. prevedel D. Žitnik. (1989). Kamini in lončene peči. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

<<< Nazaj na članke

Zakaj smo prava izbira?

Bogate izkušnje
Kvaliteta bivanja
V harmoniji z naravo
Strokovna pomoč